Sales admin

  • Full Time
  • HCMC

VAMTRADING

I – ABOUT SALE ADMIN
1. Định nghĩa – Sale Admin là vị trí hỗ trợ cho kinh doanh các thủ tục hành chính phục vụ công tác bán hàng
– Sale Admin là người chịu trách nhiệm phối hợp với các bộ phận, phòng ban để thúc hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động bán hàng nhằm tăng doanh số.
2. Yêu cầu về năng lực (to require competence)
a. Thái độ – Trung Thực
– Kỷ luật
– Hợp tác
– Sáng tạo
– Linh động
b. Kiến thức – Chuyên môn: Lĩnh vực thiết bị y tế, y sinh
– Hiểu biết về công ty, sản phẩm, quy trình, pháp lý, thị trường
c. Kỹ năng – Thầu
– Hỗ trợ bán hàng
– Hỗ trợ kinh doanh
– Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, sáng tạo
– Thành thạo vi tính văn phòng
– Kỹ năng quản lý, xử lý linh hoạt tình huống
d. Overall
3. Trách nhiệm – bổn phận (Responsible for)
a. Chi tiết trách nhiệm của chức danh – Theo dõi và Thực hiện hồ sơ các gói thầu
– Làm báo giá và lên đơn hàng từ các Sales
– Tổng hợp báo cáo của Ban dự án theo định kỳ/ đột xuất
– Hỗ trợ Hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan Ban Dự án
– Soạn thảo, chỉnh sửa và quản lý các văn bản hành chính
– Phối hợp với nhân viên kinh doanh dự án đi công tác
– Tham dự, ghi nhận và tổng hợp nội dung các cuộc họp để phục vụ việc quản lý điều hành
– Các công việc khác theo yêu cầu từ Trưởng bộ phận
b. Chi tiết giao việc của Lãnh đạo – Quản lý – Theo dõi và Thực hiện hồ sơ các gói thầu
+ Thực hiện các bộ hồ sơ thầu thuộc khu vực quản lý
+ Hỗ trợ, kiểm tra và nộp các bộ hồ sơ thuộc các khu vực khác
– Làm báo giá và lên đơn hàng từ các Sales
+ Thực hiện hồ sơ báo giá của khu vực quản lý cho sale, hỗ trợ các bộ hồ sơ báo giá từ các khu vực
+ Thực hiện lên đơn hàng cho sale
+ Hỗ trợ việc đặt các hàng hóa ngoài khi có yêu cầu
– Tổng hợp báo cáo của Ban dự án theo định kỳ/ đột xuất
+ Thực hiện các file báo cáo công việc, file dữ liệu
+ Báo cáo tình hình theo dõi thầu, số lượng, tiến trình thực hiện
– Hỗ trợ Hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan Ban Dự án
+ Thực hiện kê khai giá, kê khai lại, cập nhật file kê khai giá
+ Thực hiện các file thông tin khách hàng
+  Chuẩn bị chứng từ về máy, hóa chất, giấy phép, chứng từ hồ sơ năng lực công ty
– Soạn thảo, chỉnh sửa và quản lý các văn bản hành chính
+ Thực hiện hoàn thiện các hợp đồng, biên bản thương thảo, về hóa chất, máy
+ Thực hiện bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng  thuộc khu vực quản lý
+ Hỗ trợ thực hiện bảo lãnh dự thầu tại các khu vực
– Phối hợp với nhân viên kinh doanh dự án đi công tác
+ Cung cấp văn bản cần thiết hỗ trợ cho việc đi công tác
– Tham dự, ghi nhận và tổng hợp nội dung các cuộc họp để phục vụ việc quản lý điều hành
+ Tham dự cuộc họp và ghi nhận tổng hợp nội dung phục vụ công việc
– Các công việc khác theo yêu cầu từ Trưởng bộ phận
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 512 MB.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.